KHLANGKAEW PROPERTY

บริการรับฝากขายบ้าน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ ดำเนินงานอย่างโปร่งใสในทุกๆขั้นตอน ช่วยรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่ ถือเป็นวิธีปฏิบัติที่เรานำมาใช้กับผู้ใช้บริการทุกคน

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และอาเซี่ยน โดยให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

KHLANGKAEW PROPERTY

บริการรับฝากขายบ้าน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ประเมินราคา และทำสัญญา

บริการตรวจสอบ ประเมิน และเปรียบเทียบราคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ปล่อยเช่าทรัพย์

บริการด้านสินเชื่อ

บริการตรวจสอบการเงิน การยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อขายทรัพย์

ประเมินราคา และทำสัญญา

ประหยัดเวลาเปิดบ้าน เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมทรัพย์ ในเวลาทำการปกติ หรือวันหยุด

ดูแลด้านนิติกรรมสัญญา

บริการในด้านนิติกรรมสัญญา เอกสารสิทธิ์ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ทั้งสองฝ่าย